Samefolkets dag i dag…..

Lihkku beivviin!  Gratulerer med dagen!

Fredag 6. februar er Samefolkets dag og den markeres med blant annet moteoppvisning, lassokasting, konsert og tradisjonell samisk mat i våre virksomheter rundt omkring i Finnmark fylke.

FD.no har en oversikt over hva som skjer rundt omkring i Finnmark, se her

Reklamer