Goliat-kontrakt til TOOLS Hammerfest-avdeling

Eni Norges aktiviteter i Barentshavet gir positive ringvirkninger for næringslivet i nord. Selskapet har inngått en avtale med TOOLS, som vil medføre økt aktivitet for leverandørselskapets Hammerfest-kontor.
eni-norge-tools-goliat-avtale-669x350

Foto: Eni

Selskapet skal blant annet levere verktøy, rør og koblinger, renholdsprodukter og annet forbruksmateriell til Goliat-prosjektet. Avtalen vil bli administrert fra TOOLS i Tromsø og Hammerfest og har en varighet på tre år, med mulighet til forlengelse med inntil fire nye år (2+2).

Dette gir økt aktivitet og sysselsetting for TOOLS i hele regionen og ikke minst lokalt i Hammerfest.
Goliatplattformen forventes å ankomme Hammerfest i begynnelsen av april, før uttauing til feltet. Forventet produksjonsstart er midten av 2015.

Goliat blir det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet.

Reklame