Måtte be de gamle brøtemannskapene om hjelp

På Seiland har det gjennom mange år vært «fryd og gammen» når det gjelder brøyting og vintervedlikehold av veien fra Kjerringholmen til Hønseby. Fra vintersesongen 2014/2015 innhentet Statens Vegvesen nytt anbud som resulterte i at en ny entreprenør fikk brøytingen da de hadde den laveste prisen. Men det ikke vegvesenet var klar over var at denne entreprenøren ikke kunne stille med det nødvendige materiellet. Bilparken som skulle brukes var forlengst utgått på dato, og det ble utskifting av sjåfør som ikke orka presset lenger. Bilen brøyt sammen og havna på verksted og står der ennå. En reservesjåfør ble satt inn, men det skulle vise seg at denne, en mann fra Polen, ikke hadde de nødvendige papirene og kvalifikasjonene. Mannen måtte kurs for å kunne kjøre anleggstraktoren og dette tok sin tid og veien var ikke kjørbar i flere dager. Heldigvis for folket på Seiland så kom mildværet og veien var på en måte framkommelig.

Brøytebil

Illustrasjonsfoto. Vestfoldfotografen/PTAfoto

Fredag ettermiddag var inspektører fra Statens vegvesen på befaring på Seiland midt i den verste snøstormen og det ble da i all hast satt i gang nødtiltak. Den gamle entreprenøren ble kontaktet, og de nødvendige godkjennelser innad i Vegvesenet ble gitt og i løpet av meget kort tid var «gamle-entreprenøren» i gang med både skraping og brøyting av veien.

Folket på øya ble så overrasket at flere måtte ta seg en ekstra kjøretur til butikken i Hønseby for å konstatere at det de så og hørte stemte og at vinter-veien var blitt som i gamle dager.

Reklame