Eni Norge støtter digitalt klasserom i Måsøy

eni_logo

Øykommunen Måsøy i Finnmark og Eni Norge har åpnet et nytt, virtuelt kompetansesenter. Målet er å legge til rette for studier, som tidligere var begrenset av lang reisetid.

Utgangspunktet for initiativet er å gjøre det mulig å tilby kompetanseheving lokalt, med sikte på jobb i olje- og gassindustrien. Det digitale klasserommet, som er gitt til kommunen av Eni Norge, inneholder topp moderne videokonferanse-teknologi.

Lokal kompetanseheving
Måsøy er en øykommune med drøyt 1200 innbyggere, og ligger nær Eni Norges Goliat-utbygging utenfor kysten av Finnmark. Goliat blir det første oljefeltet i Barentshavet når det kommer i drift senere i år Den nye digitale løsningen gir mulighet for direktesendt overføring av lyd og bilde, samt dokumenter og presentasjoner mellom undervisningsinstitusjoner og klasserommet i kommunen. Dette åpner nye muligheter for en rekke kurs-, skole- og universitetstilbud, uavhengig av geografi. Fram til nå har store avstander og lang reisetid begrenset slik undervisning for kommunens innbyggere.

Samarbeid med kommunen
Klasserommet er etablert i Måsøy Folkebibliotek. Kommunen bidrar med egnede lokaler, mens Eni Norge står for det meste av det tekniske utstyret. Investeringen har en verdi på nærmere en million kroner . I tillegg er det lagt nytt høyhastighets fibernett.

Det digitale klasserommet ble offisielt åpnet den 26. mars 2015.