Wärtsilä design valgt til nytt miljøvennlig fiskefartøy for krillfiske i arktiske farvann

Verdens største og mest moderne fartøy for krillfiske skal designes av Wärtsilä. Fartøyet skal operere i Antarktis, som er et verdensarvområde, og Wärtsilä sitt design er utviklet i henhold til medførende krav om bærekraftighet og miljøvennlige løsninger. Kontrakten, som ble signert i desember 2015, er signert med selskapet Hansail Marine & Offshore Design som har hovedkontor i Singapore. Fartøyet vil få Wärtsiläs VS 6206 FT design, og skal bygges for det kinesiske fiskeriselskapet Jiangsu Sunline Deep Sea Fishery Co.

Ship Design_Krill fishing (1)

Den nye krillbåten med Wärtsi¨lä-design, verdens største av sitt slag, skal bygges for Jiangsu Sunline Deep Sea Fisheries Co is designed by Wärtsilä. 

Wärtsiläs lange erfaring innen design av effektive fiskebåter var en viktig faktor under tildelingen av denne kontrakten. Designet inkorporerer innovative fiske- og foredlingsteknologier som gjør at krillfisket kan utføres både gjennom konvensjonell tråling med not, men også gjennom kontinuerlig pumping som er en ny teknologi som forbedrer kvaliteten på fisken. Det 115 meter lange fartøyet vil ha foredlingsfabrikk for frossen krill, krillfor og Omega 3 olje. Båten vil kunne huse 99 personer.

 

«Wärtsilä har en stolt og suksessrik historie innen skipsdesign, og vi har en omfattende liste av referanser for fiskebåter. Vår sterke tilstedeværelse i det kinesiske markedet gjør at vi kan gi støtte rask og effektivt til alle partene som er involvert i dette prosjektet. Vi har jobbet tett med kunden for å utvikle dette designet som muliggjør bærekraftig og effektiv fiskerivirksomhet i Antarktis, sier Riku-Pekka Hägg, Vice President, Ship Design, Wärtsilä Marine Solutions.

 

Sammen med maskineri og fremdriftssystem, er skrogdesignet en viktig faktor for båtens yteevne. For å sikre høy effektivitet, lavt drivstofforbruk, og dermed reduksjon i utslipp, er skrogets interaksjon med propellene av avgjørende betydning. Wärtsilä har i mange år investert i utviklingen av ekspertisen sin innen optimalisering av skroglinjer, og bruker i dag avanserte datastyrte verktøy for å maksimere ytelsen til hvert enkelt skip. Wärtsiläs omfattende portefølje av produkter og løsninger er også en viktig faktor for effektiviteten til fartøyet, ettersom den muliggjør optimal integrasjon av alt utstyret om bord.

 

“Dette fartøyet representerer en ny generasjon av løsninger for krillfiske, og Wärtsilä har utviklet et design som fullt ut møter behovene våre. Et fartøy som skal fiske i de røffe og sensitive arktiske farvannene må ha et design som er pålitelig, miljøvennlig og som gir høy sikkerhet for mannskapet. Vi mener Wärtsilä har lykkes innenfor alle disse områdene, sier Mr.Wang Zhi, eier av Jiangsu Sunline Deep Sea Fisheries Co. Ltd.

 

Wärtsilä Ship Design har over 40 års erfaring, og over 4000 fartøy er bygget med selskapets design. Listen inkluderer over 250 fiskefartøy og noen av verdens mest avanserte LNG-drevne skip.

 

Link til relater informasjon på wartsila.com:

Wärtsilä Ship Design: Fishing vessels

Reklame