Har du hodepine og nakkesmerter?

Da er du ønsket til en forskningsstudie som skal kartlegge effekter av en helt spesiell nakketrening.

– Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har hatt langvarige nakkesmerter og halvsidig hodepine i to år eller lengre, sier lege ved Smerteavdelingen på UNN, Sissel Roland.

nakkesmerte

Nakkesmerter og hodepine kan være direkte invalidiserende for de som plages, men
pasientene får idag en lite tilfredsstillende hjelp av helsevesenet. Det skal det bli en
slutt på. Et nytt forskningsprosjekt er igang.
Foto: http://www.colourbox.com

Hun forteller at å ha en slik halvsidig hodepine er utbredt, spesielt blant kvinner, men at man ikke har tall på hvor mange det er som sliter med dette. Men en ting er sikkert: de som plages med vedvarende hodepine har en tung hverdag.

– Hodepinen kan rett og slett være invalidiserende, og vi vil teste ut et nakketreningsprogram som har gitt en svært positiv effekt på våre pasienter.

Vil se på smertenettverket i hjernen

Leder for studien er Gunnvald Kvarstein, professor ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT. Han forteller at i tillegg til å finne ut om hodepinen gir seg ved hjelp av nakketreningen, så skal han også undersøke om det skjer endringer i hjernens smertenettverk.

– Vi vil ta MR av hjernen til deltakerne før behandling og et halvt år etter. Da kan vi sammenligne funnene, forklarer han, og sier denne scanningen er viktig, for avklare om det er sammenheng mellom pasientens selvopplevde effekt og hva bildene av hjernen viser.

Fire ukers nakkebehandling

Deltakerne som ønsker å være med må være i alderen 25-55 år, og må ha slitt med hodepineanfall minst en gang i uka i 2-5 år.

Utredningen av deltakerne vil skje ved Klinikk Hammerfest i Alta og ved Smerteavdelingen ved UNN i Tromsø.

For pasientene innebærer studien utfylling av et spørreskjema, MR-undersøkelser og fire ukers nakkebehandling, som innebærer ulike typer trening.

– Vi vil ha flere effektmål, og pasientene får ett års oppfølgning, sier Kvarstein, som legger til at deltakerne ikke må ha erfaring med slik nakketrening fra før.

 

 

 

 

 

Må utvikle en bedre behandling

En av årsakene til studien, er at de som sliter med halvsidig hodepine ikke får god nok hjelp når de kommer til legen.

– Tilbudet i dag er for dårlig. Hodepinepasientene får gjerne beskjed om å stresse ned og trene, men mange blir faktisk dårligere av fysisk aktivitet og svømming, sier Sissel Roland.

– Vi vil med denne studien gi disse pasientene en enkel, tilpasset trening, som også kan gjøres hjemme, avslutter hun.

Studien er  finansiert av Finnmarkssykehuset, og den sponses også av Odd Berg stiftelsens medisinske forskingsfond.

Ønsker du å delta?

Ring 91 36 12 18, eller send e-post til rolandnakkestudien@unn.no

Reklame