Lytt til folkeviljen i Finnmark!

Troms-og-Finnmark
Følgende uttalelse ble vedtatt av Fagforbundets landsstyre ettermiddagen fredag 15. juni.

Fagforbundets prinsipielle tilnærming til kommune- og regionreformene er de tre «F’er»: Folkeavstemning, Frivillighet og Fakta. Regjeringen er nå i ferd med å overkjøre disse prinsippene.

Et overveldende flertall av Finnmarks befolkning er mot at fylket slås sammen med Troms. Dette er den viktigste, men ikke den eneste grunnen til at Finnmark bør bestå. Fagforbundets landsstyre ber regjeringen besinne seg og lytte til innbyggernes vilje.

I folkeavstemningen 14. mai i år sa hele 87 prosent av Finnmarks befolkning nei til å slå sammen Finnmark med Troms fylke. Å trosse et så krystallklart råd som finnmarkingene har gitt, undergraver det noe av det beste ved Norge: Tilliten mellom innbyggerne og myndighetene. Kommunalminister Monica Mælands trussel om maktbruk og straff dersom Finnmark følger innbyggernes råd, svekker forholdet mellom folk og politikere.

Finnmark har i dag et betydelig antall kompetansearbeidsplasser knyttet til fylkesadministrasjonen, blant disse et flertall av kvinnearbeidsplasser. Ved en sammenslåing vil mange av disse forsvinne fra Finnmark. Nedleggingen av fylket vil også føre til tap av arbeidsplasser i frivillig og privat virksomhet. Dermed fjernes arbeidsplasser som også er viktige for folk-til-folk-samarbeidet nær grensen til Russland. På sikt kan dessuten finnmarkingenes representasjon på Stortinget bli betydelig svekket.

«Det er langt, dette landet», skrev dikteren Rolf Jakobsen. Finnmark har en sterk historie der folket er prøvd mer enn noe annet sted i Norge. En nedlegging av Finnmark fylke mot folkets klare vilje er skadelig for innbyggerne i Finnmark og for Norge.

Reklame