400.000 kroner til Gjøken i Øvre Pasvik …..

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre har fått tilsagn om tilskudd på 400.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand tre bygninger på Gjøken. Prosjektet kan bli viktig for lokalt reiseliv.

Ved Männikäkoia-Skogfosskoia, historisk foto fra 1896. Foto: E. Wessel/Digitalmuseet

Støtten er til et stabbur fra 1903, en stall fra 1922 og en skogfosskoie fra 1880-årene. Bygningene står i dag uten bruk. De ble flyttet til Gjøken, også kalt Gjøkhotellet, som er et bygdetun for historiske bygg i Øvre Pasvik, på 1960-tallet. Bygningene skal etter planen bli en integrert del av et helårs tilgjengelig informasjonspunkt for Øvre Pasvik generelt og Øvre Pasvik nasjonalpark spesielt.

– Bygningene dokumenterer statlig skogsdrift og nasjonal grensehistorie, og de planlagte tiltakene vil bidra til at bygningene og historien knyttet til byggene blir tatt vare på for framtiden, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Finnmark fylkeskommune har vurdert alle bygningene til å ha høy verneverdi, og ett av byggene er i fredningsklasse. Øvre Pasvik nasjonalparkstyre fremholder at prosjektet kan gi ringvirkninger med viktig drahjelp for lokale reiselivsbedrifter i området med hensyn til verdiskaping og trygging av eksisterende drift.

Stabburet planlegges brukt som ubemannet informasjonspunkt, skogfosskoia skal settes i stand for å stanse forfallet og stallen er ønsket brukt som Pasvikbibliotek; en utstillingsarena for gjenstander, kunst og foto.

Stabburet. Bygdetunet med stabbur, stall og koia skal utvikles til et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Fra søknad
Stallen. Foto: Fra søknad
Reklame