Her er landets dyreste kommuner – Alta dyrest i Finnmark …

Huseiernes bokostnadsindeks viser at kostnadene ved å eie og bo i sin egen bolig stadig øker. Fra 2018 til 2019 økte bokostnadene med 8 prosent, mens prisstigningen i samme periode var på 2,2 prosent. Se alle kommunene i Finnmark her.

Huseiernes distriktsleder i Troms og Finnmark, Børge Martinussen

For en standard enebolig summerer de gjennomsnittlige bokostnadene seg til 116.392 kroner for en husholdning. Det er 9.848 kroner mer enn året før.

I Finnmark ligger snittprisen på 91.310 kroner, og det er Alta som kommune som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter. Dette er en økning på opp 12,1 prosent fra 2018. Dette er den nest høyeste prosentvise økningen i landet, etter Oslo.

Sør-Varanger er den nest dyreste kommunen i Finnmark med en bokostnad på 98.690 kroner. Porsanger og Hammerfest kniver om fjerdeplassen, der skiller bare 70 kroner mellom disse kommunene! Se listen under.

I den andre enden av skalaen finner vi Hasvik som har de laveste bokostnadene med et snitt på 84.275 kroner. Dette er den tredje billigste kommunen i Norge, bare 12 kroner foran Karasjok.

Det viser tall fra Bokostnadsindeksen, en rapport skrevet av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Huseierne. 

– Vi har laget et verktøy på våre hjemmesider hvor du enkelt kan sjekke hvordan nettopp din kommune kommer ut, og hva du må ut med på de forskjellige postene. Du kan også sammenligne med andre kommuner, sier Børge Martinussen, som er distriktsleder for Huseierne i Finnmark.

Høyeste gjennom hele perioden

Rapporten «Bokostnadsindeksen for norske husholdninger» viser utviklingen i kostnadene ved å eie og bo i sin egen bolig. Her har man tatt utgangspunkt i bokostnadene for en gjennomsnittlig husholdning i Norge, definert ved en enebolig på 120 kvm.

Bokostnadsindeksen inkluderer: 

  • Eiendomsskatt 
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

Over hele dataperioden fra 2010 til 2019 økte bokostnadene med 18 prosent, og er i 2019 de høyeste gjennom hele perioden. Fra 2018 til 2019 økte bokostnadene med 8 prosent.

Det var en oppgang i alle kostnadselementene med unntak av energikostnadene. Klart størst var økningen i rentekostnadene, med en oppgang på 18 prosent. Hovedforklaringen på dette er økte renter, men også høyere gjeld.

Enkelt å sjekke din kommune

Nok en gang er det Oslo som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter. I hovedstaden ligger snittet på 165.266 kroner. Dette er en økning på om lag hele 12,71 prosent fra 2018 (146.624 kroner) til 2019. Den gjennomsnittlige innbygger i Norge må til sammenligning som nevnt ut med 116.392 kroner i året.

Små summer skiller de andre store byene i Norge. Bergenserne betaler 122.548 kroner for å bo, mens Tromsøs innbyggere som sagt betaler 122.013 kroner i snitt. I Trondheim må de ut med 120.913 kroner.

Den billigste kommunen i hele landet er Lavangen, hvor bokostnadene i 2019.

–  Vil du sjekke tallene for din kommune, kan du enkelt gjøre dette via våre hjemmesider. Der har vi laget et verktøy hvor du ved å skrive inn kommunenavnet får opp informasjon om hvordan det står til i nettopp den kommunen du søker informasjon om, sier Martinussen.

Venter nedgang før vekst

Samfunnsøkonomisk Analyse har også laget en prognose for husholdningenes bokostnader for perioden 2020-2023.

I 2021 ventes en vekst i bokostnadsindeksen på 2 prosent, 3 prosent i 2022 og 6 prosent i 2023.

Bokostnadsindeksen ventes riktignok å ha en tydelig nedgang på 12 prosent i 2020. Dette skyldes lavere rentekostnader, energikostnader og eiendomsskatt. På tross av nedgangen i bokostnadsindeksen, øker kommunale avgifter med 6 prosent, vedlike-holdskostnader med 4 prosent og forsikring med 3 prosent.

Styringsrenten ble satt ned til null prosent i mars 2020. Nedgangen i energikostnadene kommer av et kraftig fall i kraftprisene. Eiendomsskatten ble redusert i kommuner som måtte sette ned skattesatsen til maksimalt 5 promille.

– Med Bokostnadsindeksen har vi i Huseierne vist at de myndighetsbestemte kostnadene ved å bo har økt kraftig de siste årene. Vi forventer at regjeringen, Stortinget og kommunene nå bidrar med de de kan for å bremse denne utviklingen, slik at ikke vanlige folk får enda høyere bokostnader, sier Martinussen.

Huseiernes bokostnadsindeks for Finnmark

Bokostnad for enebolig på 120 m2 i kommunene i 2019. Endring fra 2018 i parentes.

Alta       109 112 kr        (12,1 %)

Sør-Varanger     98 690 kr          (5,3 %)

Porsanger          96 335 kr          (9,1 %)

Hammerfest      96 265 kr          (8,1 %)

Tana     95 004 kr          (5,6 %)

Lebesby              92 759 kr          (6,5 %)

Båtsfjord            91 650 kr          (6,1 %)

Nordkapp          90 436 kr          (6,4 %)

Vadsø   89 903 kr          (5,2 %)

Gamvik 89 745 kr          (6,4 %)

Måsøy  89 535 kr          (4,2 %)

Berlevåg            88 989 kr          (6,0 %)

Kautokeino        87 799 kr          (6,2 %)

Nesseby             86 811 kr          (4,8 %)

Loppa   86 440 kr          (7,2 %)

Vardø   85 621 kr          (8,1 %)

Karasjok         84 287 kr          (3,3 %)

Hasvik   84 275 kr          (6,4 %)

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2020. Tallene fra SSB, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

Reklame