Alvorlig avvik hos Boreal Sjø …..

SISTE: SJØFARTSDIREKTORATET HAR GITT BOREAL LOV TIL Å SEILE IGJEN

Boreal Sjø har i dag hatt revisjon fra Sjøfartsdirektoratet. Under revisjonen er det avdekket et alvorlig avvik.

Boreal har lagt fram en handlingsplan til Sjøfartsdirektoratet, og avventer tilbakemelding på denne. Inntil handlingsplanen er godkjent, må rederiets fartøy ligge til kai.

Reklame