Revidert oppstartsdato for Hammerfest LNG

Vedvarende begrensninger som følge av Covid-19 og operative restriksjoner gjør at tidspunkt for oppstart av anlegget skyves fra 31. mars 2022 til 17. mai 2022.

Melkøya, Hammerest LNG. Foto: Jan E. Thorstein Norge24.no

Foregående estimat for oppstartsdato var forbundet med usikkerhet særlig knyttet til utviklingen av Covid 19-pandemien.

– Vi jobber systematisk for å levere på planen vi etablerte, men utfordringer knyttet til pandemi-restriksjoner gjør at vi trenger mer tid for å klargjøre anlegget for sikker og stabil drift gitt situasjonen, sier Grete B. Haaland, direktør for landanleggene i Norge.

Et stort prosjekt
Et omfattende utbedringsarbeid er gjennomført etter brannen som oppsto i september 2020. Over 22.000 komponenter er sjekket, 180 kilometer med elektriske kabler er byttet ut og daglig har rundt 1.000 mennesker jobbet for å få anlegget tilbake i drift.

Det er gjennomført reparasjoner av avansert utstyr og kompressorer. I tillegg er det gjennomført en planlagt revisjonsstans og ordinært vedlikehold. For å begrense smitte på anlegget har det vært gjennomført omfattende smittevernstiltak og strenge avstandsregler underveis.

– Den siste smittebølgen kombinert med smittevernstiltak og trange arbeidsområder gjør gjennomføringen mer krevende. Tidvis har halve arbeidslag vært i karantene og isolasjon, sier Thor Johan Haave, fabrikksjef på Hammerfest LNG.

– Utbedringsarbeidet nærmer seg ferdigstillelse og vi gjør det vi kan for å komme i mål. Vi er glade for det gode samarbeidet vi har med Hammerfest kommune, tillitsvalgte, vernetjeneste og leverandører. Nå handler det om å stå løpet ut sammen, sier Haave.

Reklame