Produksjonen i gang ved Hammerfest LNG

Etter et omfattende reparasjons- og forbedringsarbeid er Hammerfest LNG tilbake i produksjon etter brannen i september 2020. Den første nedkjølte, flytende naturgassen (LNG) er nå kommet til tank på Melkøya.

Reklame