TINE-kartonger på norsk og nordsamisk på vei ut i butikk i Troms og Finnmark …

Mandag 2. januar startet tappingen av melk på kartongene med norsk og nordsamisk tekst i Tana og Alta, og allerede i dag vil de første kartongene være å finne i butikker i Troms og Finnmark.

-TINEs visjon er at sammen skaper vi et levende Norge, og da er det flott at mitt samiske morsmål kommer levende til uttrykk på melkekartongen, sa Tormod Nilsen, TINE-bonde og medeier i det samiske samdriftsbruket Návet Doallu ved Deanugeaidnu i Deatnu/Tana, da kartongene ble lansert under Giellavahkku (samisk språkuke) i oktober.

Da kunne også sametingspresident Silje Karine Muotka og konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland, skåle i melk fra de nye kartongene på gården som Tormod Nilsen er med og driver.

-Når et såpass stort konsern som TINE tar et slikt bevisst språkvalg, så skaper det en positiv synergi, og dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan man kan styrke statusen til urfolksspråk, uttalte Muotka under lanseringen.

-Dette er fantastisk gøy. I TINE jobber vi hver dag for å skape et levende Norge, og de samiske språkene er en viktig og levende del av den samiske og norske kulturarven, uttalte TINE og konsernsjef Gunnar Hovland.

Reklame